Skip links

Sürdürülebilirlik Değerlerimiz

Sürdürülebilirlik Değerlerimiz 4 ana yaklaşıma bağlıdır;

Verimlilik

Müşterilerimiz, ortaklarımız, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve topluluklar için iç mekan, dış mekan ve ötesi için sorumlu üretim yapıyoruz. Güvenli ve sürdürülebilir teknoloji çözümlerimiz ile inovasyon yapmayı ilke ediniyoruz.

Sorumlu Üretim ve Müşteri Memnuniyeti

İş modelimizde ve süreçlerimizde sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. İnovasyon gündemimiz tamamen kaynak verimliliğini arttıran, müşterilerimizin ve ortaklarımızın ticari faaliyetleriyle birlikte her adımda çevresel etkilerini büyük ölçüde azaltan, sürdürülebilir ve güvenilir teknoloji çözümleri geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Müşterilerimizin, ortak ve paydaşlarımızın sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm yönleriyle hesap verebilir şekilde benimsiyoruz

Gezegen

Sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizle gezegen ve ekosistem sağlığını ve biyolojik çeşitliliği koruyoruz

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi

Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahını düşündüğümüz gibi, çevresel performans ve tesis verimliliğini de düşünüp hareket ederek tüm değer zinciri boyunca hesap verebilir ve sorumlu bir üretimi destekliyoruz.

Her zaman insanlığa ve yaşadığımız gezegenin tüm biyoçeşitliliğine karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz.

Çevresel ve Sosyal Uyum

Yeşil yıkamanın çok ötesinde, kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi benimsiyoruz. Tüm üretim tesislerimizin asgari düzeyde ulusal çevresel ve sosyal düzenlemelere uyumlu olmasına ve gerekli tüm sürdürülebilir uygulamaları yerine getirmesine gayret gösteriyoruz.

İnsanlar

İnsan haklarına, çeşitliliğe ve adil çalışma koşullarına saygı duyuyor; Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çalışanlarımızın ve toplumun yaşam standartlarının kalitesini iyileştiriyoruz.

Çalışanlar

Her fikrin altında yatan değeri gören, fırsat eşitliği sağlayan, her düzeyde çeşitlilik ve açık iletişimden yana olan, etik değerlere saygılı, tarafsız bir şirketiz. Geçmişimiz, dinimiz veya cinsiyetimiz ne olursa olsun birbirimize saygılı davranırız.

Ürünlerimizin adil ücret ve tazminat düzenlemeleri de dâhil olmak üzere güvenli, adil, yasal ve insancıl çalışma koşulları altında üretildiğini, hem tamamen tasarrufumuzda olan fabrikalarımızda ve ofislerimizde, hem de dünyanın farklı yerlerinde bulunan sahalarda çalışan çalışanlarımızın için geçerli ulusal yasalara uyduğunu daimî olarak taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve güvenliğini gözeten şantiye ve iş kazalarını en aza indirmek için gerekli tüm güvenlik önlemlerini alırız ve uygularız.

Aynı değerlere sahip iş ortaklarıyla çalışmak için özel bir çaba göstermekte ve onları sahip olduğumuz aynı yaklaşımla hareket etmeleri yönünde teşvik etmekteyiz.

Çalışanlarımızın eğitimi her zaman iş başarımızın önemli bir unsuru olmuştur. Profesyoneller ve çalışanlar için şirket içi ve harici kurslar sağlıyor ve gerekli ilgili mesleki eğitimleri almaları için onları teşvik ediyor ve destekliyoruz.

Ortaklık

Daha iyi bir çevre ve sağlıklı toplumlar için sürdürülebilir, şeffaf ve etkili pazarlama faaliyetleri ve ortaklıklar oluşturuyoruz. Miras bırakılabilecek bir dünya için, yerel toplulukların sürdürülebilir gelişimine ve global işbirliği gerekliliğine inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimizi her zaman geliştirmeye ve endüstri dinamikleri ile global standartlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği ürün ve hizmetlerimizin inovasyonuna ve tüm iş kolu ve faaliyetlerimize dahil etmek, müşterilerimiz ve paydaşlarımız tarafından görünür, kabul edilebilir ve uygulanabilir kılmak amacıyla, hâlihazırda önde gelen sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası platformlar ve global organizasyonlar ile müzakere edip iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

Gelecek nesiller için nasıl daha sağlıklı ve daha iyi bir çevre yaratmak, miras bırakmak, ekosistem ve biyoçeşitlilik dengesini nasıl koruyacağımıza ve toplumların refahını nasıl iyileştirebileceğimize dair çalışma gruplarını desteklemek için fırsatlar arıyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerez kullanımını değiştirmek için ve nasıl kullandığımızı incelemek için "Çerez Politikasını" inceleyebilirsiniz.