Skip links

İş sağlığı, güvenliği ve çevre politikası alanındaki hedeflerimiz; “çevre ve insan sağlığı adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık/güvenlik sisteminde sürekli gelişim sağlamak” olarak şekilleniyor.

Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,

İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak,

Hem doğrudan şirket personellerinin hem de faydalanılan alt yüklenici çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,

Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,

Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,

Çevre ve iş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata uymak

Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,

Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerez kullanımını değiştirmek için ve nasıl kullandığımızı incelemek için "Çerez Politikasını" inceleyebilirsiniz.